Variabel toepassen & zaaien: trend in landbouw ondersteund door INTERRA®Scan

Nieuws
InterraScan

Variabele toepassingssnelheid en zaaien vertegenwoordigen een aanzienlijke vooruitgang in precisielandbouw, en een toenemend aantal boeren in Nederland en België omarmt deze technologie. Op dit moment gebruiken 20% van de Nederlandse en 40% van de Belgische telers machines die in staat zijn tot variabele bemesting. Men verwacht dat deze cijfers binnen de komende vijf jaar zullen stijgen tot 50%.

Het INTERRA®Scan-concept sluit aan bij deze opkomende trend. Het biedt cruciale inzichten in de bodemgezondheid en voedingsbehoeften, waardoor telers optimaal gebruik kunnen maken van de variabele toepassingsmogelijkheden van hun machines. Het gebruiksgemak van de service en de bruikbare resultaten maken het een ideale partner voor deze vooruitstrevende aanpak van landbouw. Door zich uit te rusten met INTERRA®Scan, positioneren telers zich in de voorhoede van landbouwtechnologie, klaar om de voordelen van efficiënte en duurzame landbouwpraktijken te oogsten!