InterraScan

Praktijkvoorbeeld

Hier is een praktijkvoorbeeld van hoe INTERRA®Scan je bedrijf kan helpen.

Pieter van Damme, Nederland

Pieter van Damme is akkerbouwer op het eiland Dordrecht in West-Nederland. Op 10 percelen teelt hij plantuien, consumptieaardappelen, suikerbieten, tarwe en sinds kort ook kapucijners.

De boerderij ligt in een polder – laaggelegen land dat in 1920 op zee is gewonnen – en er lopen een aantal kreken doorheen. Dat zorgt voor een aanzienlijke variatie in de samenstelling van de bodem, met verschillende niveaus van klei die in sommige gebieden voor zware grond zorgen en in andere relatief lichte grond.

Deze variatie heeft grote implicaties als het gaat om het produceren van gelijkmatige gewassen en het bevorderen van opkomst, aangezien zwaardere bodems meer middelen nodig hebben, zoals herbiciden, in vergelijking met lichtere.

“Planten die je wilt houden, en zwaardere bodems hebben veel meer herbicide nodig dan lichtere. Op sommige plaatsen [waar het aandeel klei 60% is] heb je een dubbele dosis nodig.”

Variabele bespuiting met bodemherbicide

Pieter gebruikt INTERRA®Scan om deze uitdaging aan te gaan. Na te hebben geïnvesteerd in een veldspuit met pulsbreedtemodulatie (PWM)-technologie, heeft Pieter nauwkeurige bodemgegevens nodig om precies te bepalen hoeveel herbicide waar moet worden aangebracht.

De spuit verbetert de nauwkeurigheid van de toepassing van herbiciden door de stroomsnelheden door verschillende spuitdoppen elektronisch te wijzigen, zodat de juiste hoeveelheid wordt afgegeven. De bodemscan van INTERRA®Scan levert de gegevens om het met precisie op de juiste plaats te richten.

play_circle
INTERRA®Scan ervaring van een teler

Bodemtype in kaart brengen

Met behulp van het INTERRA®Scan-platform kan Pieter een kaart maken op basis van meststoftype of bodemeigenschappen, waaronder micronutriënten, stikstof, fosfaat en kalium. Voor zaaiuien heeft hij een kaart gemaakt op grondsoort. Hij past een sjabloon toe op de kaart, voert de hoeveelheid herbicide in die moet worden gebruikt en stuurt die naar de PWM-spuit. Het resultaat is een efficiënter gebruik van herbiciden op het hele bedrijf en een egalisatie van de grond voor een gelijkmatigere gewasgroei.

Plannen voor de toekomst

“Je moet natuurlijk wel dingen van tevoren plannen”, zegt Pieter. "Je moet je plan voor het volgende jaar kennen." Maar dat vooruit plannen kan zijn vruchten afwerpen. Hij ziet het potentiële kostenvoordeel in van het opnieuw scannen van de percelen over een paar jaar en het handelen naar de inzichten die het oplevert. "Als je daar gebruik van maakt, denk ik dat [de investering] snel zal worden terugverdiend."

Ontdek hoe INTERRA®Scan voor jou kan werken.

Neem contact op voor meer informatie of om te bespreken hoe INTERRA®Scan voor jou zou kunnen werken.

De capaciteit in dit eerste jaar is beperkt en we willen er zeker van zijn dat elke deelnemer de persoonlijke zorg en aandacht krijgt die nodig is om het meeste uit deze unieke bodemscan voor jouw bedrijf te halen.

+31
Ik begrijp dat mijn persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de INTERRA®Scan-privacyverklaring *

INTERRA®Scan: Telers helpen om bodemgezondheid te begrijpen en verbeteren

INTERRA®Scan is een innovatieve bodemanalyse-service die telers in staat stelt om met data onderbouwde beslissingen te nemen over hun bodembeheer.
 
 

Variabel toepassen & zaaien:  Dé trend in landbouw. Ondersteund door INTERRA®Scan

Variabele toepassingssnelheid en zaaien vertegenwoordigen een aanzienlijke vooruitgang in precisielandbouw, en een toenemend aantal boeren in Nederland en België omarmt deze technologie.

De voordelen en het potentieel van INTERRA®Scan: wat zeggen telers?

Hoewel het concept van geavanceerde bodemscanning futuristisch lijkt, zijn de voordelen en het potentieel van INTERRA®Scan zeer reëel en meteen inzichtelijk.